06304572827

Kisrigó Szülők Háza Családi Napközi

A Kisrigó Szülők Háza Családi Napköziben a különböző művészeti ágak mellett maximálisan odafigyelünk az érzelmi fejlesztésre. A gyermekek rendszeresen vesznek részt érzelmi- és beszédkészség-fejlesztő zenés foglalkozásokon. A fejlesztő zenés játék segíti a kisgyerekek érzelmeit számukra is feldolgozható formába önteni. A foglalkozások gerincét az életkor sajátosságaira épülő dramatikus játékok képezik. A fantáziajáték során mondókákat, klasszikus gyermekverseket mondunk, amelyeket ritmikus mozgás is kísér. A ritmusos verseket igényes zenével ötvözzük, mozgunk és éneklünk. A gyerekek beszédkészségének és ritmusérzékének fejlődésén túl mélyül a kicsik önkifejező képessége is. A zenei élmények feldolgozása és mozgássá, önkifejezéssé alakítása drámapedagógiai módszerekkel történik. Hasonlóan fontos szerepet kap a bábozás, ugyanis bábozás közben a pedagógusok a kora gyerekkor érzelmi fejlődésének legfontosabb témaköreit járják körül játékosan, a kicsik hétköznapjaikból vett történetekkel, a babák nyelvén. A báb az, ami sűríti mindazt, ami a kisgyerek figyelmét lekölti (szín, mozgás, látvány), a baba egyszerre játszik és közben egy mese részese is. Bábozás közben a kicsik könnyebben ki tudják fejezni érzéseiket, félelmeiket.