Minimuzsika

Érzelmi fejlesztő zenés játék, sok mozgással. A foglalkozások gerincét az életkor sajátosságaira épülő dramatikus játékok képezik. A fantáziajáték során mondókákat, klasszikus gyermekverseket mondunk, amelyeket ritmikus mozgás is kísér. A ritmusos verseket igényes zenével ötvözzük, zenét hallgatunk, mozgunk, éneklünk. Jó hatással van a gyerekek kifejező- és beszédkészségének, zenei és ritmusérzékének megalapozására.
A hangsúly nemcsak az önkifejező és zenei készségek alapozásán, előhívásán van. Fő célunk az, hogy az együtt- éneklés, együtt-mozgás, közös játék egymással megosztott örömét éljék át a gyerekek és a szülők. A zenei élmények feldolgozása és mozgássá, önkifejezéssé alakítása drámapedagógiai módszerekkel történik, gyakorlott drámapedagógus segítségével. A játékokat otthon a szülők is játszhatják gyermekeikkel együtt.

Izgő-mozgó gyerektorna

A szülők és gyerekek közös mozgásos foglalkozása, mozgás-, és koordinációs készségfejlesztő mesejáték. A testséma kialakítása és a mozgáskoordináció fejlesztése mellett a gyerekek felfedezhetik az együtt végzett mozgás és játék örömét.
A foglalkozás menete:
A mondókákkal és zenével kísért bemelegítés érzelmi ráhangolást segíti.
Állatokról, természetről, különböző tevékenységekről szól a játék, száll a képzelet, miközben a gyerekek tornagyakorlatokat végeznek játékos formában.
Sportszerekkel ismerkedünk, minden alkalommal valamely képesség fejlesztését helyezve a fókuszba. Labda, babzsák, frizbi, hullahopp-karika és tollasütő segítségével fejlesztjük az egyensúlyérzéket, a labdaérzékenységet, a mozgásos ritmusérzéket; és egyebek mellett erősítjük a vázizmokat és a talpboltozatot is.
Akadálypályán élvezhetik a gyerekek a kúszás, mászás, ugrás, bukfencezés örömeit és kihívásait.
Milyen képességeket fejleszt az Izgő-mozgó gyerektorna foglalkozás?
Testséma-ismeret
Mozgáskoordináció
Egyensúlyérzék
Gömbérzék (labdaérzékenység)
Ritmusérzék
Izomtónus; vázizmok erősödése, testtartás
Olvasás-íráskészség előkészítése

Miniművész

Kézműves foglalkozásainkon különböző technikákkal dolgozhatnak a gyerekek.
– szakképzett kolléga felügyeli a programot és vigyáz a kicsikre, de a szülők is csatlakozhatnak, közösen készíthetnek gyermekükkel ajándékokat
– a gyermek megtapasztalhatja a szabad alkotás örömét, kibontakoztathatja kreatív gondolkodását
– a program többek között fejleszti a finommotorikát, a szem-kéz koordinációt és a problémamegoldó képességet
– kiváló alkalom, hogy a gyermekek játék közben gyarapítsák ismereteiket, úgy mint pl. a termések nevét, az évszakok jellegzetességeit.

Zenebuborék – zenés mesefoglalkozás a legkisebbeknek

Zenehallgatáson, a dalok, mondókák, zene, mozgás, és a játék összekapcsolásán keresztül történik a fejlesztés a szülők aktív részvételével. A foglalkozások során a piciket ölbe véve énekelünk, mozgunk ritmushangszerekkel hangoskodunk, zenét hallgatunk, táncolunk, és sokat nevetünk, mert az éneklő szülő sohasem feszült… 
A játékokon és a képzeletünk mozgósításán kívül sok hétköznapi élethez kapcsolódó dalt, mondókát is tanulunk, amelyeket a szülők otthon is jól alkalmazhatnak a hétköznapokban.
Mitől különleges: Nem “csupán” énekelünk, és mondókázunk, hanem együtt mesélünk! A történet aktív szereplőiként olyan mesékbe csöppenünk minden alkalommal, ahol a képzeletünk szárnyra kap, akár Bóbita a tündérlány, akivel együtt újabb és újabb kalandokban veszünk részt.
Foglalkozás hossza: választható 30-45 perc
Korosztály: 4 hónapos kortól 3 – 4 éves korig
Foglalkozás vezetője: Bisztricsány Linda – drámapedagógus

 

Kids Club vidám angol

Játékos, vidám angolfoglalkozás bölcsiseknek.

Kapcsolat

1115 Budapest
Bartók Béla út 92-94.

+36 70 3215323

Kövess minket!

Kövess minket a Facebook-on!

Kövess minket az Instán!