Az idei évben március 11. és 22. között rendezték meg az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának éves találkozóját, az ENSZ legnagyobb, a nemek közötti egyenlőséggel és a nők szerepvállalásának erősítésével foglalkozó éves rendezvényét New Yorkban. Az esemény kiemelt témája a nemek közötti egyenlőség és a női szerepvállalás megvalósításának felgyorsítása volt a szegénység kezelése, valamint az intézmények és a finanszírozás nemi szempontú megerősítése révén.

Alapítványunk a Gazdasági és Szociális Tanács konzultatív státusszal rendelkező tagjaként több éve részt vesz a nemek közötti egyenlőség és a nők helyzetének előmozdításával foglalkozó legfőbb globális kormányközi testület éves eseményén. A találkozó 193 ország magát magas szintű delegációjával és számos civil szervezet részvételével zajlik, a Szülők Háza Alapítványt Regős Judit elnök asszony képviselte.Az ünnepélyes megnyitó után a hivatalos találkozók mellett különböző kísérőrendezvények kerültek megrendezésre.

Idén a magyar állandó ENSZ-képviselet “Financial inclusion to empower women in humanitarian contexts, including survivors of sexual violence in conflict” (Pénzügyi inklúzió a nők -és a konfliktusok során elkövetett szexuális erőszak túlélőinek- humanitárius helyzetekben történő megerősítésének érdekében) címmel szervezett kísérőrendezvényt.

A Roads to Success nevű szervezettel közösen megvalósított eseményen egy, a Hungary Helps program által támogatott, konfliktus zónákban erőszakot elszenvedett nők kimenekítését, társadalmi inklúzióját, valamint traumáik feldolgozását célzó és elősegítő programot mutattak be. Az eseményen a magyar kormányt Dr. Beneda Attila, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyekért felelős helyettes államtitkára képviselte, aki felszólalásában hangsúlyozta a bántalmazást átélt nők megsegítésének fontosságát.

 Regős Judit elnök asszony számos ország civil szervezeteinek képviselőivel találkozott és folytatott megbeszéléseket. Magyarország ENSZ nagykövete, Horváth Zsuzsanna szervezésében részt vett a nemzetközi családszervezetek találkozóján is, ahol a hangsúly a családok testi, lelki és szellemi támogatásának fontosságára és a család támogató funkciójának megerősítésére került.

Alapítványunk elnöke emellett felszólalt a Marokkói Királyság által szervezett kísérőrendezvényen is, ahol bemutatta a Szülők Háza és a marokkói szolidaritási, társadalmi integrációs és családügyi minisztérium együttműködését. Beszédében kitért arra is, hogy Tromler Miklós, Magyarország marokkói nagykövetének jóvoltából több éve fontos kapcsolatot ápol Aawatif Hayar miniszter asszonnyal. Ennek köszönhetően több szakmai látogatáson és konferencián vett részt, ahol alkalma volt megismerni azt a magas szintű munkát, amit a marokkói minisztérium végez a családok, a nők és a gyerekek segítése érdekében. Jelenleg is komoly egyeztetések zajlanak arról, hogy a Szülők Háza Európai Unió által kitüntetett, a Világbank által is jegyzett jó gyakorlata bevezetésre kerüljön Marokkóban. A gyakorlat a családok megerősítésén keresztül segíti a nők szegénységből való kitörését, szegénységi kockázatuk csökkentését, társadalmi integrációját, valamint a munka és a magánélet összehangolását, védelmet nyújtva ezzel a gyerekeknek is, hogy biztonságban és támogató légkörben nőhessenek fel.

Regős Judit azt a magyarországi jó gyakorlatot is ismertette, amelyben a munkaerőpiacon szereplő nők gyermekük születése után két éven keresztül megkapják fizetésük egy jelentős részét, és három éven át felmondási tilalom érvényes a munkáltatójukra – ezzel is támogatva azt, hogy aki gyereket szül, ne kerüljön rosszabb szociális helyzetbe, és ne veszítse el a munkahelyét.

Az éves találkozó rávilágított arra, hogy bár a nők helyzete a világban nagyon eltérően alakul, de napjainkban már nem lehet kérdés, hogy minden ember egyenlőnek születik. Ha elfogadjuk, hogy minden ember egyenlő, az szükségszerűen elindít egy újszerű dinamikát, ami férfiakra és nőkre egyaránt hatással lesz. Fontos, hogy ebben a folyamatban szót értsünk egymással és megtaláljuk azokat az univerzális nyelveket, amelyeken megértjük egymást. Legfontosabb teendőnk, hogy a globális folyamatok támogatása mellett vegyük figyelembe az adott országok és társadalmak helyzetét és lehetőségeit. Minden országnak a saját aktuális helyzetéhez képest kell tudnunk támogatást nyújtani az egyenlőség elősegítése, az esélyteremtés és a szegénység csökkentése érdekében. Fontos felhívni a figyelmet arra is, hogy a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő nők és gyermekek esélyeinek előmozdítása nem jöhet létre a más környezetekben (pl. munkaerőpiacon) való kizsákmányolásuk által. Az egyenlőség a világ bármely pontján csak az emberi méltóság teljes elismerésével és érvényesülésével valósulhat meg. Bár minden ország, társadalom, közösség és egyén útja más és más, de egyenlőnek születünk, és a saját szintünkhöz képest kell megoldásokat találnunk arra, hogy egységesen, egymást elismerve, megtartva és emelve tudjunk a kiteljesedés irányába haladni.