Minimuzsika

Érzelmi fejlesztő zenés játék, sok mozgással. A foglalkozások gerincét az életkor sajátosságaira épülő dramatikus játékok képezik. A fantáziajáték során mondókákat, klasszikus gyermekverseket mondunk, amelyeket ritmikus mozgás is kísér. A ritmusos verseket igényes zenével ötvözzük, zenét hallgatunk, mozgunk, éneklünk.

Izgő-mozgó gyerektorna

A mozgás-, és koordinációs készségfejlesztő mesejáték során a testséma kialakítása és a mozgáskoordináció fejlesztése mellett a gyerekek felfedezhetik az együtt végzett mozgás és játék örömét.

Miniművész

Kreatív foglalkozás bölcsiseknek.

Varázserdő

Drámajáték foglalkozás bölcsiseknek.

Kids Club vidám angol

Játékos, vidám angolfoglalkozás bölcsiseknek.