A Szülők Háza Családi Központban elérhető gyermekfoglalkozások:

Minimuzsika

Érzelmi fejlesztő zenés játék, sok mozgással. A foglalkozások gerincét az életkor sajátosságaira épülő dramatikus játékok képezik. A fantáziajáték során mondókákat, klasszikus gyermekverseket mondunk, amelyeket ritmikus mozgás is kísér. A ritmusos verseket igényes zenével ötvözzük, zenét hallgattunk, mozgunk, éneklünk. Jó hatással van a gyerekek kifejező- és beszédkészségének, zenei és ritmusérzékének megalapozására.

A hangsúly nemcsak az önkifejező és zenei készségek alapozásán, előhívásán van. Fő célunk az, hogy az együtténeklés, együttmozgás, közös játék egymással megosztott örömét éljék át a gyerekek és a szülők. A zenei élmények feldolgozása, mozgássá és önkifejezéssé alakítása drámapedagógiai módszerekkel történik, gyakorlott drámapedagógus segítségével. A játékokat otthon a szülők is játszhatják gyermekeikkel együtt.

Izgő-mozgó gyerektorna

A szülők és gyerekek közös mozgásos foglalkozása, mozgás-, és koordinációs készségfejlesztő mesejáték. A testséma kialakítása és a mozgáskoordináció fejlesztése mellett a gyerekek felfedezhetik az együtt végzett mozgás és játék örömét.
A foglalkozás menete: A mondókákkal és zenével kísért bemelegítés érzelmi ráhangolást segíti.
Állatokról, természetről, különböző tevékenységekről szól a játék, száll a képzelet, miközben a gyerekek tornagyakorlatokat végeznek játékos formában.
Sportszerekkel ismerkedünk, minden alkalommal valamely képesség fejlesztését helyezve a fókuszba. Labda, babzsák, frizbi, hullahopp-karika és tollasütő segítségével fejlesztjük az egyensúlyérzéket, a labdaérzékenységet, a mozgásos ritmusérzéket; és egyebek mellett erősítjük a vázizmokat és a talpboltozatot is.
Akadálypályán élvezhetik a gyerekek a kúszás, mászás, ugrás, bukfencezés örömeit és kihívásait.
Milyen képességeket fejleszt az Izgő-mozgó gyerektorna foglalkozás?
Testséma-ismeret, Mozgáskoordináció, Egyensúlyérzék, Gömbérzék (labdaérzékenység), Ritmusérzék, Izomtónus; vázizmok erősödése, testtartás, Olvasás-íráskészség előkészítése

Miniművész

Kézműves foglalkozásainkon különböző technikákkal dolgozhatnak a gyerekek.
– szakképzett kolléga felügyeli a programot és vigyáz a kicsikre, de a szülők is csatlakozhatnak, közösen készíthetnek gyermekükkel ajándékokat
– a gyermek megtapasztalhatja a szabad alkotás örömét, kibontakoztathatja kreatív gondolkodását
– a program többek között fejleszti a finommotorikát, a szem-kéz koordinációt és a problémamegoldó képességet
– kiváló alkalom, hogy a gyermekek játék közben gyarapítsák ismereteiket, úgy mint pl. a termések nevét, az évszakok jellegzetességeit.

Kids Club vidám angol

Kids Club nyelvoktatási módszer élményszerű és kommunikatív, amelyet leginkább ahhoz a folyamathoz lehet hasonlítani, ahogyan a gyerekek a saját anyanyelvüket is elsajátítják. Életkori sajátosságaiknak megfelelően izgalmas játékokon, dalokon és mondókákon keresztül, teljesen természetes és észrevétlen módon sajátítják el az idegen nyelvet az angol, német, francia nyelvű