Zene-Bona-Muzsika

A foglalkozás egy fejlesztő zenés játék, amely segíti a kisgyerekek érzelmeit számukra is feldolgozható formába önteni. A foglalkozások gerincét az életkor sajátosságaira épülő dramatikus játékok képezik. A fantáziajáték során mondókákat, klasszikus gyermekverseket mondunk, amelyeket ritmikus mozgás és hangszer is kísér. A ritmusos verseket igényes zenével ötvözzük, zenét hallgatunk, mozgunk, éneklünk. A gyerekek beszédkészségének és ritmusérzékének fejlődésén túl mélyül a kicsik önkifejező képessége is. A zenei élmények feldolgozása és mozgássá, önkifejezéssé alakítása drámapedagógiai módszerekkel történik. Minden foglalkozás egy történetre épül, melynek váza egy képzeletbeli utazás. Az utazás minden állomáshoz játékok és dallamok tartoznak, a játékok összhangban vannak a meghallgatott zeneművekkel.

0-3 éves korú gyerekeknek