A Szülők Háza Otthon Melege Családi Napköziben elérhető gyermekfoglalkozások:

Minimuzsika

Érzelmi fejlesztő zenés játék, sok mozgással. A foglalkozások gerincét az életkor sajátosságaira épülő dramatikus játékok képezik. A fantáziajáték során mondókákat, klasszikus gyermekverseket mondunk, amelyeket ritmikus mozgás is kísér. A ritmusos verseket igényes zenével ötvözzük, zenét hallgattunk, mozgunk, éneklünk. Jó hatással van a gyerekek kifejező- és beszédkészségének, zenei és ritmusérzékének megalapozására.

A hangsúly nemcsak az önkifejező és zenei készségek alapozásán, előhívásán van. Fő célunk az, hogy az együtténeklés, együttmozgás, közös játék egymással megosztott örömét éljék át a gyerekek és a szülők. A zenei élmények feldolgozása, mozgássá és önkifejezéssé alakítása drámapedagógiai módszerekkel történik, gyakorlott drámapedagógus segítségével. A játékokat otthon a szülők is játszhatják gyermekeikkel együtt.

Hétfőnként reggel 9-től 9:45-ig

 

„A bölcsődei zenei foglalkozások során a kicsinyek megismerkedhetnek a zene által nyújtott örömérzésben. A hangszeres zene, ének, tánc minden foglalkozáson jelen van, mely a kicsinyek személyiség fejlődésben meghatározó szerepet tölt be az érzelmi intelligencia kialakulása mellett. A mondókázás a beszéd kialakulásában foglal el jelentős szerepet, a gyermekdalok, énekek, egyszerű ritmusok tapsolása, a finommotorika, részképesség fejlesztése mely minden találkozás alkalmával jelen van az élményközpontú foglalkozások alatt. A körtáncok, páros táncok segítik a szociális érzékenység kialakulását, segíti a beilleszkedést, fejlesztik a memóriát, az egymásra figyelést. Állandó hangszer az ének mellett a furulya, fuvola, különböző gyermek ütőhangszerek melyeket a gyerkőcök nagy örömmel hallgatnak, szólaltatnak meg.”

Izgő-mozgó gyerektorna

A szülők és gyerekek közös mozgásos foglalkozása, mozgás-, és koordinációs készségfejlesztő mesejáték. A testséma kialakítása és a mozgáskoordináció fejlesztése mellett a gyerekek felfedezhetik az együtt végzett mozgás és játék örömét.
A foglalkozás menete: A mondókákkal és zenével kísért bemelegítés érzelmi ráhangolást segíti.
Állatokról, természetről, különböző tevékenységekről szól a játék, száll a képzelet, miközben a gyerekek tornagyakorlatokat végeznek játékos formában.
Sportszerekkel ismerkedünk, minden alkalommal valamely képesség fejlesztését helyezve a fókuszba. Labda, babzsák, frizbi, hullahopp-karika és tollasütő segítségével fejlesztjük az egyensúlyérzéket, a labdaérzékenységet, a mozgásos ritmusérzéket; és egyebek mellett erősítjük a vázizmokat és a talpboltozatot is.
Akadálypályán élvezhetik a gyerekek a kúszás, mászás, ugrás, bukfencezés örömeit és kihívásait.
Milyen képességeket fejleszt az Izgő-mozgó gyerektorna foglalkozás?
Testséma-ismeret, Mozgáskoordináció, Egyensúlyérzék, Gömbérzék (labdaérzékenység), Ritmusérzék, Izomtónus; vázizmok erősödése, testtartás, Olvasás-íráskészség előkészítése

Miniművész

Kézműves foglalkozásainkon különböző technikákkal dolgozhatnak a gyerekek.
– szakképzett kolléga felügyeli a programot és vigyáz a kicsikre, de a szülők is csatlakozhatnak, közösen készíthetnek gyermekükkel ajándékokat
– a gyermek megtapasztalhatja a szabad alkotás örömét, kibontakoztathatja kreatív gondolkodását
– a program többek között fejleszti a finommotorikát, a szem-kéz koordinációt és a problémamegoldó képességet
– kiváló alkalom, hogy a gyermekek játék közben gyarapítsák ismereteiket, úgy mint pl. a termések nevét, az évszakok jellegzetességeit.

Zenebuborék – zenés mesefoglalkozás a legkisebbeknek

Zenehallgatáson, a dalok, mondókák, zene, mozgás, és a játék összekapcsolásán keresztül történik a fejlesztés a szülők aktív részvételével. A foglalkozások során a piciket ölbe véve énekelünk, mozgunk ritmushangszerekkel hangoskodunk, zenét hallgatunk, táncolunk, és sokat nevetünk, mert az éneklő szülő sohasem feszült…
A játékokon és a képzeletünk mozgósításán kívül sok hétköznapi élethez kapcsolódó dalt, mondókát is tanulunk, amelyeket a szülők otthon is jól alkalmazhatnak a hétköznapokban.
Mitől különleges: Nem “csupán” énekelünk, és mondókázunk, hanem együtt mesélünk! A történet aktív szereplőiként olyan mesékbe csöppenünk minden alkalommal, ahol a képzeletünk szárnyra kap, akár Bóbita a tündérlány, akivel együtt újabb és újabb kalandokban veszünk részt.
Foglalkozás hossza: választható 30-45 perc
Korosztály: 4 hónapos kortól 3 – 4 éves korig
Foglalkozás vezetője: Bisztricsány Linda – drámapedagógus

Kids Club vidám angol

Kids Club nyelvoktatási módszer élményszerű és kommunikatív, amelyet leginkább ahhoz a folyamathoz lehet hasonlítani, ahogyan a gyerekek a saját anyanyelvüket is elsajátítják. Életkori sajátosságaiknak megfelelően izgalmas játékokon, dalokon és mondókákon keresztül, teljesen természetes és észrevétlen módon sajátítják el az idegen nyelvet az angol, német, francia nyelvű klubfoglalkozásainkon. Végig biztosítjuk a nyelvi környezetet, amely a későbbiekben majd még könnyebbé teszi a természetes és bátor kommunikációt a gyerekek számára. A klubfoglalkozásokon percről percre kidolgozott óravázlatok alapján, mégis rugalmasan és változatosan, sok-sok mozgásos, dalos feladattal és színes szemléltető anyagainkkal dolgozunk.

TSMT: Minden héten pénteken van reggel 9-től fél 12-ig.

„A játékos csoportos torna a TSMT (Tervezett Szenzomotoros Tréning) módszereit, elemeit használva fejleszti, korrekciózza, javítja a gyerekek egyéni teljesítményeit. Célja a sikeres óvodai beváláshoz szükséges készségek alapjainak megtámogatása: pontosabb észlelés, megfelelő figyelmi funkciók, jó emlékezeti teljesítmény, ép testvázlat, jó térbeli tájékozódás, koordinált mozgások, az egyensúlyi rendszer optimális működése, a gondolkodási műveletek épsége, valamint a belső kontrollok kialakításának megtámogatása. Feladatok végzése minden esetben verbális kíséréssel zajlik (mondókák, versek, számolás), melyben a gyermek aktuális képességei (és életkoruk) szerint vesz részt. A torna során a feladatok gyógytorna-szemléletűek is, kognitív elemekkel tarkítva, amelyek segítségével lehetővé teszi, hogy a gondozóknak, szülőnek, amennyiben indokolt visszajelezzen az intézmény, ha egyénileg további kivizsgálásra, egyéni fejlesztésre szükséges gyanú felmerül adott gyermeknél. Közös cél, hogy az adott életkorban elvárható motoros, pszichés, kognitív és szociális teljesítmények elérése, felzárkóztatása a sikeres közösségi életbe való beillesztések zökkenőmentessé váljon.

Csoportos tornák tornatermi környezetben zajlanak, változatos eszközökkel, hasonló életkorú és/vagy homogén képességű 4-8 fős gyermekekből álló”

Bábelőadás: kéthetente szerdánként reggel 9-től 09:45-ig

 

„A legkisebbeknek szóló bábelőadások követik az életkornak megfelelő meseválasztást, vagyis gyakoriak benne az ismétlődő elemek, mondókák, dalok, esetleg mozgásos elemek. Kevesebb a fordulat bennük, mint a népmesékben, a történet jellemzően egy szálon halad. Ezek általában állatos mesék vagy egzisztencia megerősítő mesék, természetesen évszakokhoz illetve ünnepkörökhöz fűződő történetek is lehetnek. Amikor életre kel a bábszínpadon a báb és megmozdulnak az élettelen figurák, a gyermek egy olyan varázslatos világba kerül át, ahol nem kell szorongania, ahol biztonságban és jól érezheti magát. A bábelőadás játékos és varázslatos a gyermek számára. Komplex hatása abban rejlik, hogy sokféle képességet fejleszt, annak is, aki nézi és annak is, aki játssza. Képekben gondolkodik, de erős dramaturgiára épül.”