Házirend

Otthon Melege Szülők Háza családi Központ és Játszóház Házirendje

1. A Szülők Háza Játszóházába 6 hónapos kortól 12 éves korig várjuk a gyermekeket és szüleiket. A játszóház hétköznaponként 9:00 és 19:00 óra között tart nyitva.

2. A Szülők Háza Játszóháza alapvetően családi játszóház, és nem gyermekmegőrző. Ezért szülői, vagy hozzátartozói felügyelet nélkül gyermeket a játszóházban hagyni csak 2 éves kor felett, valamint kizárólag a játszóházban a gyermekekkel foglalkozó munkatárs beleegyezésével lehet.

3. A Szülők Háza nem vállal felelősséget a gyermekek általános egészségi állapotára, valamint ismert, vagy nem ismert, állandó, illetve krónikus betegségeire vonatkozóan.

4. A Szülők Háza Családi Központba csak olyan gyermek és olyan felnőtt léphet be, aki semmilyen fertőző betegségben nem szenved.

5. A Játszóházban egyidejűleg maximum 12 fő tartózkodhat.

6. A Játszóházban, vagy az előtérben őrizetlenül hagyott tárgyakért a Szülők Háza semmilyen felelősséget nem vállal.

7. A Szülők Háza Központ területén tartózkodni csak a recepciós tudtával szabad.

8. A Szülők Háza Családi Központ területén mindenki köteles vigyázni a rendre, a tisztaságra, az ott található berendezési tárgyak és készülékek épségére, tisztaságára, valamint a könyvekre, és a játékokra. Azokat használat után köteles oda visszahelyezni, ahonnan elvette. A nem rendeltetésszerű használat során esetlegesen megrongálódott tárgyakért és berendezésekért mindenki maga, gyermekek esetében annak hozzátartozói, terembérlés, illetve rendezvény esetén pedig a bérlő, illetve a rendezvény megrendelője vállalja a felelősséget.

9. A Játszóházba belépni utcai cipőben nem szabad. A játszóházban lévő padlószőnyeg fölött tilos az étel- és italfogyasztás.

10. A játszóházban csak a szülők által hozott ételt lehet fogyasztani saját felelősségre.

11. Baleset megelőzési okokból rágógumit, cukrot, nyalókát fogyasztó gyermek felügyelet nélkül nem tartózkodhat a játszóházban (és felügyelettel sem ajánlott).

12. A Szülők Háza Központ egész területén tilos a dohányzás és az alkoholfogyasztás. Tilos továbbá a Szülők Háza területére belépni alkohol, vagy bármilyen tudatmódosító szer hatása alatt. Tilos a kulturálatlan beszéd, a hangos veszekedés, és minden olyan tevékenység folytatása, ami megzavarhatja mások nyugalmát.

13. Azon gyermekektől, akik agresszív módon viselkednek, illetve szóban, vagy fizikailag rendszeresen bántanak másokat, és ezt a munkatársak kérésére sem hagyják abba, a Szülők Háza átmenetileg megvonhatja a játszóházban való tartózkodás lehetőségét.

14. Aki a Szülők Házában gyermeket szülői, vagy hozzátartozói felügyelet nélkül hagy, köteles a recepción megadni azt a mobiltelefonszámát, amelyen elérhető, azt távolléte esetén bekapcsolva tartani, és a Szülők Háza munkatársainak hívását fogadni. Köteles továbbá azonnal a Szülők Háza Központba visszajönni, ha annak bármely munkatársa azt kéri tőle. Az épület esetleges technikai okokból, vagy veszély esetén történő kiürítése esetén mindenki köteles a saját gyermekét magához venni.

 

Családi Napközik Házirendje

Az ellátott gyermekek köre

 1. A családi napközi, családban élő 0-3 éves korú gyermekeket fogad a szülővel, törvényes képviselővel kötött megállapodás alapján.
 2. Az 1. pontban meghatározott életkornál idősebb gyermek napközbeni ellátásban egyedi elbírálás alapján részesülhet.
 3. A gyermek felvételét a szülő a családi napközi ügyvezetőjénél kérheti, akivel megállapodást köt az ellátás kezdetéről, várható időtartamáról, valamint megszüntetésének módjáról.

Nyitva tartási idő

 1. A családi napközi nyilvántartási ideje igény szerint előre egyeztetve munkanapokon reggel 7:30-tól délután 17.00 óráig tart.

Étkeztetés

 1. A családi napközi gondoskodik a gyermek négyszeri étkeztetéséről, a gyermekek étrendjét az OÉTI ajánlásában megfogalmazottaknak megfelelően állítjuk össze, tekintettel a gyermekek korcsoportjára
 2. A családi napközit igénybe vevő szülő, törvényes képviselő köteles a szolgáltatás megkezdése előtt az ellátást végzőt tájékoztatni a gyermek étkezéssel kapcsolatosan kialakult egyéni szokásairól, esetleges élelmiszerallergiáról stb.

 Napirend

 1. A családi napközi az évszakhoz, a gyermek életkorához, fejlettségi szintjéhez igazodó rugalmas napirendet alakít ki, amely az étkezés, levegőzés, játék, gondozási tevékenység rendszeres napi teendőiből áll; gondozótevékenysége során harmonikus légkört, balesetmentes, esztétikus környezetet biztosít a gyermekek számára; ösztönzi a gyermekek kreatív, önálló tevékenységét. A csoportban a napirend kialakítása a kultúra különböző megjelenési formáinak segítségével történik. A hét öt napján, ennek megfelelően mindig más és más köré csoportosul az aktuális témák kibontása:

Hétfő: zene, mondókázás
Kedd: drámajáték
Szerda: mozgáskultúra-tánc
Csütörtök: képzőművészet
Péntek: zene, mondókázás

Mindez az éves tematikának megfelelően, különböző alkotó, közösségépítő, és ismeretterjesztő foglalkozásokkal és persze sok-sok szabadsággal, improvizációval történik.

7.30 megérkezés és folyamatos reggeli, tisztálkodás, szabad játék
9.00 játék (kreatív játékok, versek és mondókák, játékos torna)
10.00 tízórai
10.30 foglalkozás, szabadtéri játék, kicsiknek pihenő
12.00 ebéd
12.30 csendes pihenő
15.00 ébresztő, rendrakás
15.30 uzsonna
16.00 szabad játék, nagyobbaknak fejlesztő foglalkozás, folyamatos hazaadás
17.00 zárás

Együttműködés a szülőkkel

 1. Kiemelt fontosságú feladat a gyermekek családjai és a napközi közötti együttműködés biztosítása. A család és a közösségi nevelés összhangját kell tehát megteremteni. A szülőkkel való korrekt, szoros, mindennapi kapcsolattartás, a kölcsönös bizalom segíti az összhang megteremtését. A szülők és a napközi folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatják egymást a gyermek fejlődéséről; ez alapvető fontosságú a személyre szóló családi napközi gondozás-nevelés kialakításában, és a családokat is segíti gyermekük nevelésében. A tájékoztatás mindig őszinte, hiteles, személyes hangvételű, etikai szempontból megfelelő, az érintettek személyiségi jogait tiszteletben tartó.
 2. A szülővel felmerülő bármilyen probléma vagy konfliktus keletkezésének észlelése esetén a családi napközi munkatársai jelzik a társaság ügyvezetőjének, aki részt vesz a kompromisszum-kereső folyamatban.
 3. A családi napközi munkatársai ellenkező megállapodás hiányában csak a családi napközivel szerződést kötő személynek adhatják át a gyermeket. A szülő, törvényes képviselő más személyt csak írásban jelölhet meg. Amennyiben az írásbeliségre – váratlan akadály esetén – nincs lehetőség a szülő, törvényes képviselő telefonon köteles értesíteni a családi napközi munkatársait arról, hogy ki viheti el gyermekét.
 4. A családi napközi csak a megállapodásban megjelölt gyermek részére nyújt szolgáltatást.

Egészségügyi ellátás, betegség, balesetvédelem

 1. A gondozás megkezdése előtt a gyermekorvos igazolását a szülő bemutatja arról, hogy a gyermek egészséges és közösségbe mehet. Betegség miatti hiányzást követően az ellátás folytatásának feltétele a gyermek gyógyultságát tanúsító háziorvosi igazolás bemutatása a családi napközi valamely munkatársának.
 2. A szülő, törvényes képviselő a gyermek betegségét legkésőbb a tárgynap reggelén 9.00 óráig köteles az ellátást végzőnek jelezni, ellenkező esetben a családi napközi az étkezési díj napi összegét nem téríti vissza.
 3. A családi napközi lázas (37.1 C fok feletti testhőmérsékletű) és fertőző beteg (zöld színű orrfolyás esetét is beleértve) gyermeket nem fogad. Amennyiben a gyermek napközben belázasodik, a családi napközi munkatársa a szülőt értesíti és a szülővel egyeztetett módon háziorvost hív. A szülő a gyermeket az értesítéstől számított 1 órán belül köteles hazavinni.
 4. A családi napközi gyógyszert csak írásbeli megállapodás alapján vehet át a szülőtől, törvényes képviselőtől, amelyben rögzíteni kell, azt hogy a gyógyszert milyen gyakorisággal kell a gyermeknek adni.
 1. A szülő, törvényes képviselő biztosítja a gyermek személyes higiénés eszközeit és azok állandó szinten tartását a családi napközivel egyeztetett módon (pelenka, fogkrém, fogkefe, fésű).
 2. Az ellátás helyszínén a családi napközi a balesetvédelmi feltételeket biztosítja, amelyeket az ügyvezető rendszeresen ellenőriz.

A gyermek megismerésének eszközei, az ellátás minőségének biztosítása

 1. A szülő vállalja, hogy együttműködik a gyermek megismerését szolgáló kérdőív kitöltésében és az időközben bekövetkezett változások regisztrálásában. A kérdőívben rögzített információk csak összefoglalják, de nem helyettesíthetik a gyermek gondozásához elengedhetetlen, személyesen megbeszélt gondozási szempontokat.
 2. A szülő hozzájárul, hogy az ellátás során a gyermek fejlődésének dokumentálására, belső használatra gyermekéről fénykép- és videofelvételek készüljenek.
 3. A szülő vállalja, hogy együttműködik a társaság munkatársaival a családi napközi hatékonyságára vonatkozó kérdőív kitöltésében.

 

2014. december 1.

Regős Judit, igazgató