1. sz. melléklet

Otthon Melege Családi Bölcsőde Hálózat

HÁZIREND

 

Az ellátott gyermekek köre

 1. A családi bölcsőde, családban élő 20 hetestől 3 éves korú gyermekeket fogad a szülővel, törvényes képviselővel kötött megállapodás alapján.
 2. Az 1. pontban meghatározott életkornál idősebb gyermek napközbeni ellátásban egyedi elbírálás alapján részesülhet.
 3. A gyermek felvételét a szülő a családi bölcsőde ügyvezetőjénél kérheti, akivel megállapodást köt az ellátás kezdetéről, várható időtartamáról, valamint megszüntetésének módjáról.

Nyitva tartási idő

 1. A családi bölcsőde nyilvántartási ideje igény szerint előre egyeztetve munkanapokon reggel 07:30-tól délután 16.30 óráig tart.

Étkeztetés

 1. A családi bölcsőde gondoskodik a gyermek négyszeri étkeztetéséről, a gyermekek étrendjét az OÉTI ajánlásában megfogalmazottaknak megfelelően állítjuk össze, tekintettel a gyermekek korcsoportjára
 2. A családi bölcsődét igénybe vevő szülő, törvényes képviselő köteles a szolgáltatás megkezdése előtt az ellátást végzőt tájékoztatni a gyermekétkezéssel kapcsolatosan kialakult egyéni szokásairól, esetleges élelmiszerallergiáról stb.

Napirend

 1. A családi bölcsőde az évszakhoz, a gyermek életkorához, fejlettségi szintjéhez igazodó rugalmas napirendet alakít ki, amely az étkezés, levegőzés, játék, gondozási tevékenység rendszeres napi teendőiből áll; gondozótevékenysége során harmonikus légkört, balesetmentes, esztétikus környezetet biztosít a gyermekek számára; ösztönzi a gyermekek kreatív, önálló tevékenységét. A csoportban a napirend kialakítása a kultúra különböző megjelenési formáinak segítségével történik. A hét öt napján, ennek megfelelően mindig más és más köré csoportosul az aktuális témák kibontása:

 

Hétfő: zene, mondókázás

Kedd: kreatív foglalkozások

Szerda: bábjáték

Csütörtök: kreatív foglalkozások

Péntek: mozgáskultúra

Mindez az éves tematikának megfelelően, különböző alkotó, közösségépítő, és ismeretterjesztő foglalkozásokkal és persze sok-sok szabadsággal, improvizációval történik.

07:30 megérkezés és folyamatos reggeli, tisztálkodás, szabad játék

08:30 reggeli

9.00 játék (kreatív játékok, versek és mondókák, játékos torna,báb, kreatív)

10.00 tízórai

10.45 szabad játék, szabadtéri játék,

11.45 ebéd

12.15 csendes pihenő

14.30 ébresztő, rendrakás

14:45 uzsonna

16.30 szabad játék, folyamatos hazaadás

16:30 zárás

 

Együttműködés a szülőkkel

 1. Kiemelt fontosságú feladat a gyermekek családjai és a napközi közötti együttműködés biztosítása. A család és a közösségi nevelés összhangját kell tehát megteremteni. A szülőkkel való korrekt, szoros, mindennapi kapcsolattartás, a kölcsönös bizalom segíti az összhang megteremtését. A szülők és a napközi folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatják egymást a gyermek fejlődéséről; ez alapvető fontosságú a személyre szóló családi bölcsőde gondozás-nevelés kialakításában, és a családokat is segíti gyermekük nevelésében. A tájékoztatás mindig őszinte, hiteles, személyes hangvételű, etikai szempontból megfelelő, az érintettek személyiségi jogait tiszteletben tartó.
 2. A szülővel felmerülő bármilyen probléma vagy konfliktus keletkezésének észlelése esetén a családi bölcsőde munkatársai jelzik a társaság ügyvezetőjének, aki részt vesz a kompromisszum-kereső folyamatban.
 3. A családi bölcsőde munkatársai ellenkező megállapodás hiányában csak a családi bölcsődével szerződést kötő személynek adhatják át a gyermeket. A szülő, törvényes képviselő más személyt csak írásban jelölhet meg. Amennyiben az írásbeliségre – váratlan akadály esetén – nincs lehetőség a szülő, törvényes képviselő telefonon köteles értesíteni a családi bölcsőde munkatársait arról, hogy ki viheti el gyermekét.
 4. A családi bölcsőde csak a megállapodásban megjelölt gyermek részére nyújt szolgáltatást.

 

Egészségügyi ellátás, betegség, balesetvédelem

 1. A gondozás megkezdése előtt a gyermekorvos igazolását a szülő bemutatja arról, hogy a gyermek egészséges és közösségbe mehet. Betegség miatti hiányzást követően az ellátás folytatásának feltétele a gyermek gyógyultságát tanúsító háziorvosi igazolás bemutatása a családi bölcsőde valamely munkatársának.
 2. A szülő, törvényes képviselő a gyermek betegségét legkésőbb a tárgynap reggelén 9.00 óráig köteles az ellátást végzőnek jelezni, ellenkező esetben a családi bölcsőde az étkezési díj napi összegét nem téríti vissza.
 3. A családi bölcsőde lázas (37.1 C fok feletti testhőmérsékletű) és fertőző beteg (zöld színű orrfolyás esetét is beleértve) gyermeket nem fogad. Amennyiben a gyermek napközben belázasodik, a családi bölcsőde munkatársa a szülőt értesíti és a szülővel egyeztetett módon háziorvost hív. A szülő a gyermeket az értesítéstől számított 1 órán belül köteles hazavinni.
 4. A családi bölcsőde gyógyszert csak írásbeli megállapodás alapján vehet át a szülőtől, törvényes képviselőtől, amelyben rögzíteni kell, azt hogy a gyógyszert milyen gyakorisággal kell a gyermeknek adni.
 1. A szülő, törvényes képviselő biztosítja a gyermek személyes higiénés eszközeit és azok állandó szinten tartását a családi bölcsődével egyeztetett módon (pelenka, fogkrém, fogkefe, fésű).
 2. Az ellátás helyszínén a családi bölcsőde a balesetvédelmi feltételeket biztosítja, amelyeket az ügyvezető rendszeresen ellenőriz.

 

A gyermek megismerésének eszközei, az ellátás minőségének biztosítása

 

 1. A szülő vállalja, hogy együttműködik a gyermek megismerését szolgáló kérdőív kitöltésében és az időközben bekövetkezett változások regisztrálásában. A kérdőívben rögzített információk csak összefoglalják, de nem helyettesíthetik a gyermek gondozásához elengedhetetlen, személyesen megbeszélt gondozási szempontokat.
 2. A szülő hozzájárul, hogy az ellátás során a gyermek fejlődésének dokumentálására, belső használatra gyermekéről fénykép- és videofelvételek készüljenek.
 3. A szülő vállalja, hogy együttműködik a társaság munkatársaival a családi bölcsőde hatékonyságára vonatkozó kérdőív kitöltésében.

 

 

Adatok

 

Családi bölcsőde neve: Otthon Melege Családi Bölcsőde Hálózat Kalózsziget Családi bölcsőde

Címe: 2030 Érd György utca 63.

Nyitva tartás: H-P 07:30 – 16:30-ig

Férőhelyszám: 8.

E-mail: esely@omnkft.hu

Honlap: www.szulokhaza.hu/erd 

 

Fenntartó neve: Otthon Melege Nonprofit Kft.

Székhely: 7044 Nagydorog, Bartók Béla utca 7.

Képviselője: Dobstadt Linda és Dévai-Kulcsár Gabriella

E-mail: esely@omnkft.hu

Telefonszám: +3630/971-1104, +3630/359-5038

 

 

 

Érd, 2021. szeptember 10.

 Dévai-Kulcsár Gabriella/Dobstadt Linda

 Otthon Melege Nonprofit Kft. ügyvezetői