Képzések

Az alábbi képzéseken vehettek részt a Szülők Házában:

Játszóházi pedagógusképző tréningprogram

 10475527_595462877246660_1256256697663065789_n

A családi napközik és játszóházak sikerének kulcsát a komplex feladatra felkészült szakemberek jelentik. A szeretett játszóházi pedagógus tartja ott a gyerekeket a napköziben, az ő jó híre vonzza az új családokat. A játszóház népszerűsége pedig azon múlik, képes-e a szakember villámgyors kötődést kialakítani a gyerekekkel, optimálisan kapcsolódni a szülőhöz, érzékenyen reagálni a családi egység szükségleteire. Ez a három kompetencia a szülőnek biztonságérzést ad, így állandó ügyféllé válhatnak.

A Szülők Háza Központ a pedagógiai képességek hatékony fejlesztésére, készségszintű alkalmazásának elsajátítására professzionális tréninget indít alternatív gyermekellátó intézmények pedagógusai részére.

 

Az oktatás magas minőségének garantálói:

Hilbert Edina, oktatásszakmai vezető, pedagógus, 7 éve a Szülők Háza Központ játszóházvezetője

Neményi Eszter, tréningprorgam vezető, pszichológus, szociálpolitikus, tizenöt éve mestertréner

Regős Judit, a Szülők Háza alapítója, családi tanácsadó, szociálpolitikus, szupervízor, tizenöt éve foglalkozik szülősegítéssel. Az általa létrehozott módszer mára a szakma európai „jó gyakorlatává” vált.

Mit nyújt a játszóházi pedagógusképző tréningprogram?

 • A kompetencia alapú képzés a szakemberek meglévő pedagógiai képességeit, tudását egy újfajta megközelítéssel rendszerezi át, amely a gyakorlatban azonnal érezhetővé és alkalmazhatóvá válik. Így hatékonyabban tudják ellátni feladatukat, hozzájárulnak ahhoz, hogy a napközi vagy játszóház gyermekmegőrzőből valóban magas színvonalú, gyermekközpontú, sikeres vállalkozássá váljon.
 • A legkorszerűbb fejlődéspszichológiai és gyermeklélektani ismeretek gyakorlati, alkalmazás-központú átadásával lehetővé teszi, hogy a szakemberek a gyerekek szükségleteinek optimális figyelembe vétele mellett a szülők számára is támaszt, referencia-pontot jelentsenek, akikhez jó visszatérni.
 • A képzés résztvevői elsajátíthatják és továbbfejleszthetik a játszóházi – folyamatosan változó összetételű és létszámú – gyermekcsoport optimális működtetéséhez szükséges csoportdinamikai, csoportvezetői ismereteket és készségeket. Hangsúlyos az eltérő hátterű családok és gyermekek közös játékát elősegítő, befogadó szemléletű technikák oktatása.

A képzés az alábbi képességeket fejleszti készségszintre:

gyors helyzetfelismerés – problémamegoldás – határozottság – empátia – kreativitás – koncentráció – stressztűrés – állóképesség – szervezés – memória – hatékony kommunikáció – érzékenység – önrálátási készség

A képzés időtartama: összesen 80 óra:

 • 40 óra tréning (kétszer 2 és fél nap)
 • 24 óra játszóházi gyakorlat, hospitálás
 • 16 óra csoportos szupervízió és gyakorlattámogató konzultáció (a már dolgozó szakemberek gyakorlati tapasztalatnak feldolgozásával és a képzés céljaihoz illesztésével)

A képzés felépítése:

 1. 40 óra tantermi képzés (kétszer 2 és fél nap):

Korszerű elméletekkel támogatott gyakorlatorientált képzés, mely garantálja, hogy az elhangzó ismeretek azonnal használható, gyakorlati készségekké épülhessenek. Érintett témák, területek:

 • biztonságos gyermekfelügyelet és gyermekgondozás: alapvető fontosságú gyakorlati blokk (szülőként is használható létfontosságú ismeretekkel)
 • korszerű alkalmazott pszichológia: gyermeklélektan, fejlődési mérföldkövek, családi rendszerszemlélet, a terhesség és az anyaság lélektana, viselkedésrendezés, csoportfolyamatok. Kizárólag gyakorlati jelentőségű, a játszóházban szükséges és jól használható ismeretek a legmodernebb lélektani tudás tárházából
 • korszerű alkalmazott pedagógia: sajátos igények felismerése és integrálása, a kortárs közösségben való működés érzelmi alapú fejlesztése. Kizárólag gyakorlati jelentőségű, a játszóházban szükséges és jól használható ismeretek a legmodernebb pedagógiai tudás tárházából
 • korszerű, befogadó és bevonó szemléletű csoportvezetési ismeretek: csoportdinamika, közös tevékenység kísérése, heterogén csoportok jellemzői, csoportba illeszkedés támogatása, az együttműködés feltételeinek garanciái, az inkluzív csoport feltételei, devianciák kezelése, a csoporttal össze nem egyeztethető viselkedés kezelése.

A résztvevők folyamatosan értékelik önmaguk haladását és kapnak visszajelzést az adott részterületeken birtokolt erősségeikről, valamint továbbfejlesztendő területeikről.

Cél: a korszerű elméletek gyakorlati jelentőségének megismerése, azok gyakorlatba építése, a játszóházi munka során alkalmazni tudása.

A gyakorlatok saját, csoportos és tréneri értékelése fejleszti a szakmai önismeretet, segíti a hatékony kommunikációt, mélyíti az empátiás készséget és eredményes konfliktuskezelési technikákhoz segít. Mindez elősegíti a megbízható, szeretett játszóházi munkatársi szerep betöltését, akihez szívesen tér vissza nem csak a gyerek, hanem az egész család is.

 1. 24 óra játszóházi gyakorlat, hospitálás: a tréningen szerzett elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazása a játszóházban, kijelölt mentor felügyelete alatt
 2. 16 óra csoportos szupervízió és gyakorlattámogató konzultáció
 3. a képzésen szerzett ismeretek mélyítése, átértékelése a gyakorlati tapasztalatok feldolgozásával
 4. gyakorlati, problémamegoldás fókuszú konzultáció a munka során felmerülő kérdések megoldása érdekében

A képzésen való részvétel feltétele:

 • középfokú végzettség

A Szülők Háza képzés a TÁMOP pályázat terhére is elszámolható.

A képzés 2014 őszén indul Budapesten.

A képzés ára: 120 ezer Ft/ fő (ebből 90 ezer Ft fizetendő a tanfolyam kezdetekor, a fennmaradó 30 ezer Ft az utolsó 20 órás blokk kezdetekor) Csoportos jelentkezés esetén (egy intézményből min. 3 fő) további kedvezmények biztosíthatóak, erről érdeklődjenek az alábbi címek egyikén.

Jelentkezés és további információ: edina@szulokhaza.hu vagy 30/779-2447