Szülők Háza Közösségi Családi Napközi létrehozása Érden

Szülők Háza Közösségi Családi Napközi létrehozása Érden

Kedvezményezett neve : Szülők Háza Kft.
A  projekt címe : Szülők Háza Közösségi Családi Napközi létrehozása Érden
A szerződött támogatás összege : 47 154 223 Ft
A támogatás mértéke (%-ban) : 100%
A projekt tartalmának bemutatása :

A 0-3 éves gyermekeket nevelő szülők esetében a gyermek megfelelő minőségű ellátására, gondozására vonatkozó szolgáltatások hiánya vezet oda, hogy a szülőmunkába állása jellemzően a gyermek 3 éves korát követően történik meg, sokszor akkor is nehézségek árán. A családi napközi létesítése és működtetése révén a munkába történő visszatérés könnyebbé, simább folyamattá válik, a kiváló szakmai program és a felkészült gondozók garantálják, hogy a gyermek jó helyen és jó kezekben van, míg a szülő dolgozik. Ez a jobb minőségű munkavégzést is eredményez a szülők foglalkoztatóinál.

Közösségépítés: A mai kor egyik nap problémája a szeparálódás, az anyák, gyermekek, családok atomizált létezése. A korábbi korok más-más a gondokkal küzdöttek, a miénk nagy kihívása a „majd én egyedül mindent megoldok” szemlélet zsákutcáinak felismerése, és az új távlatok – a közösség erejének és az együttműködésnek egy, a korábbi korok közösségi életénél talán magasabb szintű megélése.

Integráció: A program elősegíti a régebb óta Érden élők, és az újonnan érkezett lakók, továbbá a jobb körülmények között élők és a kevésbé jó szociokulturális háttérrel rendelkezők integrációját. A hátrányosabb helyzetű gyermekek részvétele a foglalkozásokon napról napra szemmel látható fejlődést eredményezhet, emellett a kapcsolatok építése révén a szociális beágyazottságuk is változik, a kitörés lehetősége megnő.

A pozitív minta és az odafigyelő, fejlesztő közeg nem csupán a gyerekekre, hanem szüleikre is hat, sokkal jobban odafigyelnek gyermekeikre és beépítik életvezetésükbe a program során tanultakat.
A Szülők Háza programban ezt a tendenciát felismerve és magukénak érezve, az együttműködő közösségi erőre építve alkották meg intézményi programjukat, ahol gyermekek, szülők közös térben, együtt is lehetnek, s ahol a gyermekfelügyelet magas színvonalon valósul meg.

A Szülők Háza szakmai programot 2012-ben az Európai Alapítvány az Élet – és Munkakörülmények Javításáért jó gyakorlatnak minősítette.

A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés) : 2015. október 31.
Projekt azonosító száma : TÁMOP 2.4.5. – 12/2 2012 -0105