Minimuzsika

Érzelmi fejlesztő zenés játék, sok mozgással. A foglalkozások gerincét az életkor sajátosságaira épülő dramatikus játékok képezik. A fantáziajáték során mondókákat, klasszikus gyermekverseket mondunk, amelyeket ritmikus mozgás is kísér. A ritmusos verseket igényes zenével ötvözzük, zenét hallgatunk, mozgunk, éneklünk. Jó hatással van a gyerekek kifejező- és beszédkészségének, zenei és ritmusérzékének megalapozására.
A hangsúly nemcsak az önkifejező és zenei készségek alapozásán, előhívásán van. Fő célunk az, hogy az együtt- éneklés, együtt-mozgás, közös játék egymással megosztott örömét éljék át a gyerekek és a szülők. A zenei élmények feldolgozása és mozgássá, önkifejezéssé alakítása drámapedagógiai módszerekkel történik, gyakorlott drámapedagógus segítségével. A játékokat otthon a szülők is játszhatják gyermekeikkel együtt.

Izgő-mozgó gyerektorna

A szülők és gyerekek közös mozgásos foglalkozása, mozgás-, és koordinációs készségfejlesztő mesejáték. A testséma kialakítása és a mozgáskoordináció fejlesztése mellett a gyerekek felfedezhetik az együtt végzett mozgás és játék örömét.
A foglalkozás menete: A mondókákkal és zenével kísért bemelegítés érzelmi ráhangolást segíti.
Állatokról, természetről, különböző tevékenységekről szól a játék, száll a képzelet, miközben a gyerekek tornagyakorlatokat végeznek játékos formában.
Sportszerekkel ismerkedünk, minden alkalommal valamely képesség fejlesztését helyezve a fókuszba. Labda, babzsák, frizbi, hullahopp-karika és tollasütő segítségével fejlesztjük az egyensúlyérzéket, a labdaérzékenységet, a mozgásos ritmusérzéket; és egyebek mellett erősítjük a vázizmokat és a talpboltozatot is.
Akadálypályán élvezhetik a gyerekek a kúszás, mászás, ugrás, bukfencezés örömeit és kihívásait.
Milyen képességeket fejleszt az Izgő-mozgó gyerektorna foglalkozás?
Testséma-ismeret, Mozgáskoordináció, Egyensúlyérzék, Gömbérzék (labdaérzékenység), Ritmusérzék, Izomtónus; vázizmok erősödése, testtartás, Olvasás-íráskészség előkészítése

Miniművész

Kézműves foglalkozásainkon különböző technikákkal dolgozhatnak a gyerekek.
– szakképzett kolléga felügyeli a programot és vigyáz a kicsikre, de a szülők is csatlakozhatnak, közösen készíthetnek gyermekükkel ajándékokat
– a gyermek megtapasztalhatja a szabad alkotás örömét, kibontakoztathatja kreatív gondolkodását
– a program többek között fejleszti a finommotorikát, a szem-kéz koordinációt és a problémamegoldó képességet
– kiváló alkalom, hogy a gyermekek játék közben gyarapítsák ismereteiket, úgy mint pl. a termések nevét, az évszakok jellegzetességeit.

Ovis torna

Kifejezetten az óvodás korosztály számára kitalált fejlesztő torna, ahol történeti keretbe ágyazva élik át a kalandot. Célja a korosztálynak megfelelő mozgásbázis megalapozása, és a mozgás szeretetének kialakítása

Gyerekjóga

A vidám történeten alapuló, játékos gyakorlatokkal észrevétlenül fejlődik a gyerekek testtartása, figyelme, önbizalma, javul a közérzete. 

Kids Club vidám angol

A Kids Club nyelvoktatási módszer élményszerű és kommunikatív, amelyet leginkább ahhoz a folyamathoz lehet hasonlítani, ahogyan a gyerekek a saját anyanyelvüket is elsajátítják. Életkori sajátosságaiknak megfelelően izgalmas játékokon, dalokon és mondókákon keresztül, teljesen természetes és észrevétlen módon sajátítják el az idegen nyelvet az angol, német, francia nyelvű klubfoglalkozásainkon. Végig biztosítjuk a nyelvi környezetet, amely a későbbiekben majd még könnyebbé teszi a természetes és bátor kommunikációt a gyerekek számára. A klubfoglalkozásokon percről percre kidolgozott óravázlatok alapján, mégis rugalmasan és változatosan, sok-sok mozgásos, dalos feladattal és színes szemléltető anyagainkkal dolgozunk.

A Baby Club a Kids Club nyelviskola angol zenés klubja a legkisebbeknek, ahol Jazzy Maci sokat játszik, énekel és mondókázik a piciknek. A kicsik így játékosan ismerkednek az angol nyelvvel, ami mellett a klubnak még számos előnye van: az élményszerű játékok és dalok fejlesztik a gyerekek ritmusérzékét, mozgáskoordinációját, hallását, a szülővel együtt töltött minőségi idő erősíti a kötődést, segíti a társas beilleszkedést és növeli a picik önbizalmát. A foglalkozásokon a gyerekek valamelyik szülő vagy nagyszülő társaságában vesznek részt.

A foglalkozásokon részt venni előzetes bejelentkezés alapján lehetséges, Rigóné Szabó Ágnesnél a 0670/249-3092-es telefonszámon.